eng ru pl

DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie z funduszy UE

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI – PASTI FIX

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejąca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojnej PASTI  FIX służy do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą. Zaprawa służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych. Jest składnikiem bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków PASTI FIX . Zaprawa PASTI FIX stosowana jest zarówno do mocowania płyt styropianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termo renowacji budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

Bardzo dobra przyczepność do nośnych podłoży i styropianu. Elastyczna, paroprzepuszczalna. Do szpachlowania nośnych powierzchni tynkowanych, betonowych, ceramicznych itp. Musi być pokryty warstwą tynku cienkowarstwowego lub farbą elewacyjną. Stosowana w systemie ociepleń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą, a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wsypać do naczynia z 4,5 do 5,5 litrami wody i dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej. Zaprawę klejową odstawić na 5 min., po czym bezpośrednio przed użyciem powtórnie wymieszać. Przy klejeniu na równym podłożu, przygotowaną zaprawą klejową pokryć całą wewnętrzną powierzchnię płyty styropianowej używając pacy o zębach 10/12. W przypadku klejenia na nierównym podłożu nałożyć paski zaprawy klejowej  o szerokości 3 - 8 cm wzdłuż obrzeży płyty w odległości 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni 6 - 8 placków zaprawy o średnicy około 8 cm. Następnie płytę bezzwłocznie dociskamy do ściany aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Wykonując warstwę zbrojącą zaprawę klejową nanieść na powierzchnię przyklejonych płyt styropianu ciągłą warstwą grubości ok. 3 mm poczynając od góry ściany, pasami o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie natychmiast wtopić tkaninę zbrojącą, wciskając ją za pomocą packi. Tkanina powinna być napięta i całkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubość warstwy zbrojonej przy pojedyńczej tkaninie powinna wynosić 3 - 5 mm. Nakładać przy temperaturze podłoża od +50C do+ 250C.

WYDAJNOŚĆ

Klejenie płyt styropianowych: w zależności od nierówności podłoża 3,5 – 4,5 kg/m2.

Warstwa zbrojąca : 3,0 - 4,0 kg/m2.

Zużycie uzależnione jest od stopnia przygotowania podłoża.

OPAKOWANIE

Worki papierowe: 25kg

DANE TECHNICZNE

Przyczepność do betonu

min. 0,6 MPa

Przyczepność do styropianu

min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania zaprawy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac

od 0 °C do +25 °C

Czas dojrzewania

ok. 5 minut

Czas gotowości do pracy

ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy

min. 25 minut

 Generated in 0.227289 seconds with 6q