eng ru pl

DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie z funduszy UE

KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU – PASTI STYR

ZASTOSOWANIE

Klej do przyklejania styropianu PASTI STYR jest elementem systemów ociepleń. Przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych lub XPS na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Przeznaczony do przyklejania płyt termoizolacyjnych – gdy termoizolację stanowią płyty styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

WŁAŚCIWOŚCI

Stanowi element systemów ociepleń – wchodzi w skład złożonych systemów izolacji cieplnej).Umożliwia przyklejanie różnych rodzajów płyt styropianowych oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego - w tym płyt styropianowych z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją PASTI Grunt Plast. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin. Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) 

 ok. 1,33 kg/dm3

Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)

 ok. 1,61 kg/dm3

Gęstość w stanie suchym (po związaniu)

 ok. 1,74 kg/dm3

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 

 

 5,00÷5,50 l / 25 kg

Przyczepność do betonu

 min. 0,3 MPa

Przyczepność do styropianu

 min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania zaprawy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac

 od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania

 ok. 5 minut

Czas gotowości do pracy

 ok. 3 godziny

Czas otwarty pracy

 min. 25 minut

 

 Generated in 0.174308 seconds with 5q